ขอเชิญทุกท่านนำบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเดิมมาทดสอบเข้าใช้งานฐานข้อมูล หากพบปัญหาในการเข้าใช้งานกรุณาติดต่อมาที่ สุมาลี พงศดิลก sumalee.pe@chula.ac.th นอกจากนี้จะมีแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลผ่านระบบ Zoom วันและเวลาจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง ท่านที่ต้องการร่วมฟังบรรยายแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล กรุณาลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ คลิกเพื่อลงทะเบียน
"Journal Link" เป็นฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 239 แห่ง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสารทั้ง วารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว ยิ่งกว่านั้น ผู้ใช้ ยังสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้อีกด้วย
Journal Link is a union list of journals in Thailand and was initiated by Thailand Committee of the Deans of Science Faculties in 1998. Thailand Research Fund supported Journal Link to fully operate as a reference tool for journal location and to provide a web-based document delivery. 239 libraries collaborated to enhance resource sharing to achieve sustainable economy for the country.
คลิก Continue เพื่อสืบค้น
click Continue for start searching
Continue