กระดานเสวนา ไฟล์ประกอบการสัมมนา Journallink
 
1
แหล่งข้อมูล Journallink Today
แหล่งข้อมูล แหล่งสารสนเทศวารสารแบบเสรี (Open Access)
แหล่งข้อมูล ประโยชน์และปัญหาที่พบในการใช้ฐานข้อมูล Document Delivery ต่างประเทศ
แหล่งข้อมูล Journal Link ระบบสมาชิก และการนำเข้าข้อมูลวารสาร
แหล่งข้อมูล บริการทรัพยากรสารสนเทศ Journal Link
แหล่งข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงานฐานข้อมูล TCI
แหล่งข้อมูล ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
แหล่งข้อมูล ประสบการณ์จากงานบริการสารสนเทศ: ประโยชน์ และปัญหาที่พบในการใช้ข้อมูลในฐานข้อมูล Journal Link