ขออภัย ปิดการบริการสำเนาผ่านบัตร PIN ต้องการสำเนาบทความกรุณาติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท. หรือ STKS), สวทช. .
ติดต่อคุณรัตนา ห้วยหงษ์ทอง โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1237, 1238, 1241 e-Mail : ratana@nstda.or.th
รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่ http://stks.or.th/th/stks-services/7-document-delivery-services.html

 
[Back]